Reference

NAŠE REFERENCE  nisu servisne već je izvršena kompletna sanacije Remont i Popravke Sušara sa Demontažom do temelja i Montažom sušara sa puštanjem u rad.

Uz stručan nadzor i profesionalnost, potpunu odgovornost uz desetogodišnju garanciju. 

1.Agrar Matijević U BAJMOKU AD RAVNICA od temelja smo isporučili kompl. Indirektnu sušaru i pustili u rad.

2. Agrar Matijević u Galad Kikinda isto rukovodilac Silosa  Agrara u Bajmoku.

3. Agrar Matijević SILOS- LAZAREVO AD PP ZLATICA Ruk. SILOSA 

4. YUKOBEGEJCI –BEGEJCI 

5. AGROBAZA DOOS TEMERIN 

6. AD DRAGAN MARKOVIĆ u stečaju - OBRENOVAC URAĐENA KOMPLET NOVA MAZUTARA I MAZUTNA INSTAL. ZA POGON SUŠARE I ZAMENOM SEGMENTA NA SUŠARI 

7. PP Sombor ad Sombor Rem. Sušare.

8. Ad Aleksa Šantić

9. Malo Crniće Kompletan Remont sušare od temelja

10. AGROGLOBE AD ČOKA U ČOKI Kompl. Remont. R.S. 

11.ŽITO OSIJEK DOO U DRENOVCIMA KOMPLETAN REMONT ITALIJANSKE SUŠARE STALL 

12. Ad Dijamant fabrika ulja u Zrenjaninu. Izvršili dve sušare kompletnim remontom

13. Agrar Matijević -DIJAMANT AGRAR PLANTA  - FUTOG R.S. 

14. Agrar Matijević Bezdan pp Bezdan kompl. Remont sušare.

Na dostavljenim referencama naša radna grupa radila je na poslovima i svi radovi vršeni i izvršeni većeg obima posla sa kompletnim Remontom Sušara Demontažom celog tornja do temelja,remontom i popravkama uz izradu novih segmenata sa montažom i puštanjem u rad.

1.Garancija za kvalitet izvedenih radova u trajanju 10g.

2.Dostavljanje Menične Garancije sa Ovlašćenjem  za Avansne uplate i roka trajanja garancije.

3.Overa ugovora kod Notara ukoliko Investitor iskaže zahtev.

4.Način plaćanja u dogovoru i mogućnostima u većem obimu posla na više mesečnih rata 3-6-9.

5.Avansno plaćanje u dogovoru.Vrednost radova i posla zajedničkim usaglašavanjem i dogovorima u predlozima od strane Investitora. 

Hvala.